aaainternet.cz

     


Registrace odkazu na aaainternet.cz

Chcete-li pouze změnit obsah vašeho již existujícího odkazu použijte prosím formulář upravit odkaz.

* takto označené údaje je povinen vyplnit každý uživatel.


Zveřejňování Odkazů
Zadané odkazy budou zveřejněny po schválení redakcí. Pokud je odkaz zadán v rozporu s těmito pravidly nebude zveřejněn. Věnujte proto pozornost těmto pravidlům.


Váš odkaz bude na aaainternet.cz zveřejněn v rubrice:

          


Chcete rubriku vybrat přes úplný přehledný seznam rubrik.

Odkaz musí být umístěn v tematicky příslušné rubrice, a to co nejhlouběji ve stromové struktuře rubrik. V jedné rubrice nelze podávat více odkazů na stejnou prezentaci.
  
Internetová adresa stránky (URL): *
            
Odkaz na jednu URL může být na portálu aaainternet.cz zveřejněn maximálně čtyřikrát. Internetová adresa musí začínat http:// a www stránka, na kterou URL odkazuje musí být plně funkční; . nesmí být zatím ve výstavbě. URL musí odkazovat na úvodní stránku., nikoli na některou konkrétní podstránku a nesmí se jednat o pouhé přesměrovaní na jinou doménu - stránky. (redirect), a to ani v případě v případě, kdy stránka zdánlivě obsahuje stránky s informativním textem, avšak stránky neobsahují. zpravidla kontaktní údaje na provozovatele., a jejich účelem je fakticky přesměrování na www stránky. provozovatelů obchodů, služeb či výroby, případně tyto stránky obsahují značné množství reklamy.
  
titulek odkazu (max 50 znaků): *
            
Titulek odkazu, v délce maximálně 50 znaků, by měl odpovídat názvu či obsahu stránky na kterou odkazuje; titulek stránek osob, firem a institucí by měl obsahovat jejich jméno, název či obchodní značku. Titulek musí začínat Velkým písmenem. a pokračovat malými písmeny; . malé počáteční písmeno či číslovku lze v titulku použít výjimečně v případě, že je obsahuje jméno, název či obchodní značka zadavatele odkazu, případně název odkazované stránky či prezentovaného projektu, a není tak pouze účelově z důvodu ovlivnit pořadí zveřejnění odkazu. Titulek nesmí obsahovat žádné speciální znaky, .:, !, @, #, $, %, a pod.. nebo mezerník. . Nepřípustná jsou neopodstatněná spojení s předponou nej a zveřejňování kontaktních údajů; e-mail, telefon, poštovní a internetové adresy.
  
popis  odkazu (max. 250 znaků): *
             (zbývá znaků)
Popis odkazu, v délce maximálně 250 znaků, by měl stručně a výstižně charakterizovat obsah stránky, na kterou odkazuje a musí být s obsahem stránky v souladu. Popis musí být v českém nebo slovenském jazyce. Věty musí začínat Velkými. a pokračovat malými písmeny. a musí být ukončeny interpunkčními znaménky, nejlépe tečkou. Nepřípustná jsou neopodstatněná spojení s předponou nej a zveřejňování kontaktních údajů; e-mail, telefon, poštovní a internetové adresy.
  
email: *
            
 
heslo: * ověření hesla: *
                         
 
odkud je subjekt podávající odkaz:
(nebude zveřejněno, slouží pro interní potřebu)
  *
působnost: (zadáte-li, bude zveřejněno)  
časové omezení zveřejnění odkazu:
 formát dd.mm.rrrr (např. 18.2.2004)
(pouze pro podnikatele):
Uvádění IČ má význam pokud jste registrováni, případně se zaregistrujete, v našem katalogu firem (www.aaafirma.cz). Zadáte-li po registraci IČ u kteréhokoliv našeho projektu, zobrazí se u jeho odkazu nebo inzerátu nápis –FIRMY-, kdy po jeho odkliknutí budou k dispozici veškeré vámi v katalogu firem zadané kontaktní a další informace, -INZERCE- nebo –FINANCE-, pro zobrazení všech vámi zadaných inzerátů na těchto projektech, -WWW- zobrazí všechny vaše odkazy v katalogu www – stránek, -E-SHOP- otevře vámi zadaný e-shop, -AUTOMOTO- nabídku vozidel a REALITY nabídku nemovitostí, pokud se v katalogu firem navíc zaregistrujete jako auto-moto bazar nebo realitní kancelář, kdy tuto nabídku můžete navíc prezentovat, jako vlastní www – stránky Tím bude vaše prezentace na zcela propojena na všech našich projektech, a propagace vašich aktivit se stane maximální. A to vše zcela ZDARMA a NAPOŘÁD.

Ukázka propojení a sjednocení projektu je k nahlédnutí = Z D E = , ukázka užití firemní prezentace jako vlastních www stránek = Z D E =
  

Přečtěte si prosím Pravidla registrace odkazů na aaainternet.cz , kdy stisknutím tlačítka -ODESLAT- tyto pravidla přijímáte.


 
 

Máte-li jakékoliv potíže s vložením inzerátu nebo obrázku nebo jakýkoliv dotaz, obraťte se, prosím, na naši redakci email redakce@aaainternet.cz


                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Práce doma!!!
 


Copyright© 2002 - 2019, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY IČ: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Všechna práva vyhrazena
     

TOPlist