aaainternet.cz

     
Reklama : !!!Prce doma!!!  Vzd������������l������������v������������n������������ > Kurzy, kolen a rekvalifikace

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23-

Jazykov kurzy pro skupiny
Jazykov kola Berlitz nabz tak jazykov kurzy cizch jazyk pro skupiny vyuovan vlastn metodou ji 130 rok. Jazykov kurzy: anglitina, nmina, italtina, panltina, francouztina, portugaltina, rutina.
Praha
http://18627528


Jazykov kurzy jak na n
Jazykove-kurzy.doporuci.cz je internetov asopis vnovan jazykovm kurzm, veejnm kurzm, firemnm a individulnm kurzm, pomaturitnmu studiu, studiu v zahrani a studiu online.
http://www.jazykove-kurzy.doporuci.cz

Jazykov kurzy, kolen a semine
Jazykov kurzy (anglitina, nmina, rutina pro zatenky, pokroil i experty), kolen a semine, rekvalifikace, kolen na mru pro firmy a veejnost
http://www.kurzyaskoleni.cz

Jazykov kurzy, kolen a semine pro firmy a ve
Jazykov kurzy, kolen a semine pro firmy a veejnost. kolen na mru. Rekvalifikan kurzy. Motivan a odborn kolen pro zanajc podnikatel, managery a majitel malch a stednch podnik. Jin odborn kolen.
http://www.kurzyaskoleni.cz

JazykoveSkoly.com - adres kol
JazykoveSkoly.com je nejpodrobnj adre jazykovch kol a jazykovch kurz. U ns naleznete vechny druhy vuky (klasick kurzy, vuka etiny pro cizince, studium v zahrani, pomaturitn studium).
Praha 7
http://www.jazykoveskoly.com


Jipka - odborn vzdlvn FIRMY
Centrum odbornho vzdlvn JIPKA-vzdlvn zajiuje odborn vzdlvn pro firmy i veejnost (dan, etnictv) a vzdlvac sluby voblasti rozvoje osobnosti (komunikace, prodejn dovednosti).
http://www.jipkavzdelavani.cz/

Jitka Vachtov - vzdlvn a software
Individuln vuka etnictv, ekonomickho software, informatiky a programovn pevn pro studenty S (sten V, firmy, veejnost), vvoj software a web.
Praha
http://www.vachtova.cz


Kajtr - kurzy vpoetn techniky
Kurzy vpoetn techniky Microsoft - MS Windows, MS Office - Word, Excel, PowerPoint; HTML, VBA, rekvalifikan kurzy, ... - vhodn ceny, slevy.
Olomouck kraj
http://www.kajtar.com


kapitnsk kurzy
Kapitnsk kurzy pro zskn prkazu VMP vech kategori vetn praktickch zkouek pro zskn prkazu bez omezen vkonu. Vcvik na 13 metr dlouhch lodch na Vltav, Labi a Baov kanlu. Lodn kolu pin lodn spolenost SP Praha.
esko CZ
http://www.lodniskola.cz


kapitanskezkousky.cz
Splte si svj klukovsk sen a state se kapitnem lodi! A u mte malou jachtu na ece i pehrad, nebo chcete brzdit moe, nae kapitnsk kola z vs udl profesionlnho nho a nmonho kapitna i skippera. Mme 15 let zkuenost.
http://www.kapitanskezkousky.cz

Kl k spchu...
Nrodn manaersk centrum - kolen a vzdlvn na mru, poradenstv, spoleensk a kulturn akce.
Jihomoravsk kraj
http://www.ncr-mc.com/


KOM IN - obchodn dovednosti, semine, kolen
Specialista na obchodn dovednosti, kolen, semine, vzdlvac kurzy, trnink obchodnch dovednost.
esko CZ
http://www.kom-in.com


KOM IN - obchodn dovednosti, semine, kolen
Specialista na obchodn dovednosti, semine, kolen, vzdlvac kurzy.
esko CZ
http://www.kom-in.com


Komunikan centrum a kolka LEXIK
Jsme modern vzdlvac komunikan, studijn a poradensk centrum a matesk kola s rozenou vyukou jazyk. Poskytujeme kvalitn vuku pro dti i dospl v pjemnm prosted s pvtivmi zamstnanci a trplivmi lektory.
esko CZ
http://www.lexik.cz


Konzultace a poradenstv
Pokud jste zamstnan v prask organizaci, kter pat do tzv. Mikropodniku (max. 9 zamstatnc) mete vyut firemnch kolen z dotac Evropskho fondu.
http://www.profizena.cz/

Korespondenn kurzy etnictv a daov evidence.
Korespondenn kurzy etnictv a daov evidence.
esko CZ
http://www.nauc-ucto.cz


Kou, lektor a poradce
Kou, lektor a poradce pro firmy i fyzick osoby v oblastech: logistika, finann gramotnost, motivan programy, podpora zamstnanosti. Kouink, kurzy a kolen pro vae aktuln poteby. Spolen na cest k spchu.
esko CZ
http://www.lektropro.cz


Kouink firem a poradenstv FIRMY
Kouinkem a poradenstvm pomhme firmm pirozen dosahovat svch cl. Naim klientm pomhme k celkovmu rozvoji, zvyujeme jejich ziskovost a prosperitu.
http://www.koucinkfirem.eu/

Kouovn a leadership
Hledte kvalitn kurzy kouovn a leadershipu? Nabzme svtov uznvan trnink pro profesionln koue. Program se zamuje hlavn na rozvoj kouovacch dovednost a jejich specifick vyuit v praxi liniovho, stednho i vyho managementu.
http://www.resultscoaches.cz

KPN vzdlvn s.r.o.
Podme vzdlvac kurzy oteven i firemn, pipraven na mru, zamen na: MARKETING, PR, KOMUNIKACE, PREZENTACE, MENTORING, PRODEJ A OBCHOD, MANAERSK DOVEDNOSTI, VEDEN A MOTIVACE LID A TM, ZEN FIREM, OSOBN ROZVOJ, PC A JAZYKOV VZDLVN.
esko CZ
http://www.kpnvzdelavani.cz


1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23-
                                                                                                                                                                                                                                  


Reklama : !!!Prce doma!!!
 

Menu

Reklama

Reklama : Katalog firem

Reklama

Reklama : Finance-On-Line.cz - finance pro vs ... a na cokoliv

Reklama : Parfmy

Nemovitosti

prodej-byt 1+KK
V olinch
prodej-byt 2+1
Uheln, Hradec Kr
prodej-chata
Kamenn Pvoz
prodej-byt 1+1
Praha 4 Kr
pronjem-nabdka-kancel
Praha

Auto-Moto

Volkswagen Golf II, Golf III, Golf
Ford VZOR - ukzka nabdky
ATV-tykolka ATV 90
tykolka ATV 90
koda Octavia Combi 1.6i, 16V
Penze na Vae bydlen...

Jak bude rok 2017
Vborn
 (39%)
Dobr
 (31.8%)
Katastrofln
 (29.2%)
hlasovalo: 91444

archv anket a
jejich vsledk

Reklama

Vae inzerce
Ekonomika a finance

N tip

Reklama : !!NABDKA AUTOBAZAR!!


Copyright© 2002 - 2018, AAANET.CZ s.r.o., 440 01 LOUNY I: 253 86 751 Telefon: + 420 774 685 511 Email: redakce@aaainternet.cz
Vechna prva vyhrazena
     

TOPlist
ERROR rubriky_sab.php - 001