Hypotéka – Poznejte všechny druhy na trhu

Na současném trhu máte možnost využít řadu nejrůznějších úvěrových produktů. Jedním z nich je mimo jiné také hypotéka. Primárně tento finanční produkt slouží k financování vlastního bydlení. Jenže, nejsou hypotéky jako hypotéky. Setkat se můžete i s řadou dalších alternativ, s nimiž Vás podrobněji seznámíme.

Hypotéční úvěr a jeho definice

Nejprve se pojďme zaměřit na hypotéku jako takovou. Ve své podstatě se jedná o úvěr zajištěný zástavním právem. Hypotéka rovná se zástava k nemovitosti. To znamená, že když chcete půjčit konkrétní finanční sumu, musíte ručit objektem v dané výši. Může to být rodinný dům, bytová jednotka, stavební pozemek a jiné typy nemovitostí.

Hypotéka od A až do Z

Nyní se pojďme zaměřit na podrobné rozdělení hypoték. Na hypotéční úvěry z odlišných úhlů pohledů, o nichž by měl vědět naprosto každý, kdo o nich uvažuje. Podrobnosti Vám přinášíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaký je rozdíl mezi účelovou a neúčelovou hypotékou?

Mnohé do jisté míry prozrazuje už samotné pojmenování. Účelové hypotéky slouží pouze k financování vlastního bydlení. Neúčelové hypotéky mohou posloužit i pro nákup jiných věcí. V obou případech se ručí nemovitostí. Neúčelové produkty jsou spojeny s vyšší úrokovou sazbou.

Co je to americká hypotéka?

Hypotéční úvěr sloužící pro financování čehokoliv. Hypotéky spjaté se zástavou nemovitosti upotřebitelné na cokoliv. Poskytovány jsou primárně nebankovními společnostmi.

Co je to australská hypotéka?

V případě této hypotéky se připravte na klesající úrokovou sazbu s nárůstem jistiny. Použitelná je hlavně pro financování věcí spojených s bydlením. Ať už je to výstavba, modernizace nebo nákup nemovitosti.

Co si představit pod zelenými hypotékami?

Ty jsou zaměřeny na financování ekologického a nízkoenergetického bydlení. Tzn. pasivní domy a podobně.

Na jaké druhy splácení hypoték můžete narazit?

Jedním z nejčastějších způsobů je anuitní splácení, kdy se splátka nemění. Dále se můžete setkat ještě s degresivním splácením. Opakem něho je progresivní splácení, kdy se splátka postupně zvyšuje.