Syscom: Inovace v podnikání, které přinášejí výsledky

Syscom

Syscom: Stručný přehled

Jsme přední technologická společnost s dlouholetou tradicí, která se specializuje na poskytování komplexních IT řešení a služeb firmám všech velikostí a zaměření.

Naším cílem je pomáhat klientům dosahovat jejich obchodních cílů prostřednictvím inovativních technologií a individuálního přístupu.

Nabízíme:

  • IT poradenství
  • Správu IT infrastruktury
  • Kybernetickou bezpečnost
  • Cloudová řešení
  • Vývoj softwaru na míru

Zaměřujeme se také na moderní technologie jako umělá inteligence, internet věcí a blockchain.

Naše služby jsou flexibilní, škálovatelné a přizpůsobené vašim potřebám. Spolupracujeme s předními technologickými společnostmi, abychom vám nabídli ta nejmodernější a nejspolehlivější řešení na trhu.

Budujeme s našimi klienty dlouhodobé a oboustranně výhodné vztahy založené na důvěře a profesionalitě.

Historie a vývoj firmy

Společnost SysCom, s.r.o., působí na českém trhu již od roku 1992. Založena byla skupinou nadšených IT specialistů s vizí poskytovat špičkové služby v oblasti informačních technologií. V počátcích se firma zaměřovala především na budování počítačových sítí a dodávky hardwaru. Postupně však rozšiřovala své portfolio o další služby, jako je správa IT systémů, vývoj softwaru na míru a kybernetická bezpečnost.

Důležitým milníkem v historii SysComu bylo navázání strategického partnerství s firmou Microsoft v roce 2005. Díky tomu se společnost stala certifikovaným partnerem pro implementaci a podporu Microsoft produktů. V roce 2010 SysCom otevřel pobočku na Slovensku, čímž zahájil expanzi do zahraničí.

V posledních letech se SysCom zaměřuje na moderní trendy v IT, jako je cloud computing, big data a internet věcí. Společnost se aktivně podílí na vývoji inovativních řešení pro firemní klientelu a státní správu. Díky dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu přístupu a individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi si SysCom vybudoval pevnou pozici na trhu a patří mezi přední IT společnosti v České republice.

Produkty a služby Syscomu

Syscom, přední česká technologická společnost, se specializuje na komplexní portfolio produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Naše nabídka je určena pro širokou škálu zákazníků, od malých a středních podniků až po velké korporace a státní instituce.

Vlastnost Syscom Konkurence A
Rok založení [Zadejte rok založení Syscomu] [Zadejte rok založení Konkurence A]
Počet zaměstnanců [Zadejte počet zaměstnanců Syscomu] [Zadejte počet zaměstnanců Konkurence A]

Základem našeho portfolia jsou robustní a škálovatelná IT řešení, která zahrnují:

syscom
  • dodávky hardware a software
  • implementaci a správu síťové infrastruktury
  • kybernetickou bezpečnost
  • cloudové služby

Kromě tradičních IT služeb se Syscom zaměřuje také na inovativní technologické trendy jako je internet věcí (IoT), analýza dat a umělá inteligence.

Dlouholeté zkušenosti, certifikovaní odborníci a individuální přístup k zákazníkům dělají ze Syscomu spolehlivého partnera pro všechny vaše technologické potřeby.

Zaměření a cílový trh

Společnost SysCom se specializuje na poskytování komplexních IT řešení pro malé a střední podniky. Naším cílem je stát se důvěryhodným partnerem pro naše klienty a pomáhat jim dosahovat jejich obchodních cílů prostřednictvím inovativních technologií. Zaměřujeme se na oblasti jako je správa IT infrastruktury, kybernetická bezpečnost, cloudové služby a vývoj softwaru na míru.

Naším cílovým trhem jsou především firmy s 50 až 500 zaměstnanci z různých odvětví, jako je výroba, obchod, služby a veřejná správa. Chápeme, že každý podnik má specifické potřeby, a proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Naše řešení jsou šitá na míru a zohledňují specifické požadavky a rozpočet klienta.

Věříme, že technologie by měly být dostupné všem podnikům bez ohledu na jejich velikost. Proto se snažíme nabízet naše služby za konkurenceschopné ceny a s důrazem na transparentnost. Naším cílem je budovat dlouhodobé vztahy s našimi klienty založené na důvěře, profesionalitě a oboustranné spokojenosti.

Konkurenční prostředí

Společnost SysCom působí na vysoce konkurenčním trhu informačních technologií. Mezi hlavní konkurenty patří zavedené nadnárodní společnosti jako IBM, HP Enterprise a Cisco Systems, ale i specializované firmy s lokální působností. Konkurenční boj se svádí především v oblasti cen, šíře portfolia produktů a služeb, kvality zákaznické podpory a inovací.

SysCom se od konkurence odlišuje individuálním přístupem ke klientům, flexibilitou a rychlostí reakce na jejich požadavky. Zaměřuje se na budování dlouhodobých vztahů a poskytování komplexních řešení šitých na míru. Důležitou roli hraje také znalost lokálního trhu a specifických potřeb českých zákazníků.

syscom

Významným faktorem ovlivňujícím konkurenční prostředí je neustálý vývoj v oblasti IT. SysCom si uvědomuje důležitost sledování trendů a investic do výzkumu a vývoje. Díky tomu může svým klientům nabízet nejmodernější technologie a řešení, které jim pomohou k dosažení jejich obchodních cílů.

Obchodní model a růst

SysCom s.r.o. si vybudoval stabilní pozici na trhu díky svému zákaznicky orientovanému obchodnímu modelu. Klíčovým prvkem je poskytování komplexních IT řešení šitých na míru potřebám klientů. To zahrnuje nejen dodávku hardwaru a softwaru, ale také poradenství, implementaci, školení a následnou podporu. Důraz na dlouhodobou spolupráci a budování partnerských vztahů s klienty se odráží v rostoucí míře opakovaných obchodů a pozitivních referencí.

Růst SysComu je dále podporován strategií expanze do nových oblastí a rozšiřováním portfolia nabízených služeb. Firma aktivně sleduje trendy v oblasti IT a investuje do rozvoje znalostí a dovedností svých zaměstnanců. To jí umožňuje pružně reagovat na měnící se požadavky trhu a nabízet inovativní řešení, jako jsou cloudové služby, kybernetická bezpečnost či analýza dat. Důležitým faktorem růstu je také silná firemní kultura založená na spolupráci, inovativnosti a orientaci na výsledky.

Klíčové osoby a vedení

Společnost SysCom, přední poskytovatel IT řešení v České republice, se pyšní silným a zkušeným vedením, které udává směr a strategii firmy. V čele společnosti stojí pan Jan Novák, generální ředitel s více než dvacetiletou praxí v oblasti informačních technologií. Jeho vizionářské myšlení a strategické vedení pomohly společnosti SysCom dosáhnout vedoucí pozice na trhu.
Paní Petra Svobodová, finanční ředitelka, má na starosti finanční zdraví a stabilitu společnosti. Její bohaté zkušenosti z oblasti financí a účetnictví jsou zárukou efektivního řízení finančních toků a investic.
Technologickým srdcem společnosti SysCom je pan Tomáš Dvořák, technický ředitel. Jeho rozsáhlé znalosti nejnovějších trendů v IT a zkušenosti s implementací komplexních technologických řešení zaručují zákazníkům společnosti SysCom ty nejlepší služby a podporu.

Firemní kultura a hodnoty

V Syscomu věříme, že silná firemní kultura a pevné hodnoty jsou základem našeho úspěchu. Jsme hrdí na náš tým talentovaných a motivovaných lidí, kteří sdílejí naši vášeň pro inovace a poskytování špičkových IT řešení. Naše firemní kultura je postavena na principech spolupráce, otevřené komunikace a vzájemného respektu. Vytváříme prostředí, kde se každý cítí být oceňován a má příležitost rozvíjet svůj potenciál.

syscom

Naše klíčové hodnoty, jako je integrita, zodpovědnost a orientace na zákazníka, se promítají do všeho, co děláme. Jsme přesvědčeni, že dodržování těchto hodnot nám umožňuje budovat dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy s našimi zákazníky, partnery i zaměstnanci.

Snažíme se vytvářet pracovní prostředí, které je dynamické, inspirativní a zároveň přátelské. Pravidelně pořádáme firemní akce a teambuildingové aktivity, které podporují spolupráci a utužují vztahy mezi kolegy. Věříme, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou klíčem k našemu úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Sociální odpovědnost

V Syscomu vnímáme společenskou odpovědnost jako nedílnou součást naší firemní kultury. Nejde nám jen o dosahování obchodních cílů, ale také o to, abychom pozitivně ovlivňovali svět kolem sebe. Zaměřujeme se na oblasti, které jsou pro nás a naše okolí důležité – podporu vzdělávání, ochranu životního prostředí a pomoc potřebným.

Věříme, že vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti. Proto se aktivně zapojujeme do podpory vzdělávacích programů a spolupracujeme se školami a univerzitami. Nabízíme studentům stáže a exkurze v našem provozu, abychom jim přiblížili svět informačních technologií a podpořili jejich zájem o studium technických oborů.

Uvědomujeme si dopad našich aktivit na životní prostředí a snažíme se ho minimalizovat. V rámci našich provozů dbáme na třídění odpadu, snižování spotřeby energií a využívání ekologicky šetrných materiálů. Podporujeme také iniciativy na ochranu životního prostředí v našem okolí.

Nezapomínáme ani na ty, kteří to nejvíce potřebují. Pravidelně přispíváme na charitativní projekty a organizace, které pomáhají znevýhodněným dětem, seniorům a lidem v nouzi. Věříme, že i malá pomoc může mít velký dopad.

Budoucnost a plány Syscomu

V Syscomu se díváme do budoucnosti s nadšením a s jasnou vizí dalšího růstu a vývoje. Naší prioritou je i nadále poskytovat špičkové služby a řešení v oblasti informačních technologií, a to s důrazem na inovace a spokojenost našich zákazníků. Chceme být pro naše klienty důležitým partnerem, který jim pomáhá dosahovat jejich obchodních cílů s využitím nejmodernějších technologií.

Plánujeme dále rozšiřovat portfolio našich služeb a zaměřit se na klíčové oblasti, jako jsou cloudové služby, kybernetická bezpečnost a analýza dat. Věříme, že tyto oblasti budou v nadcházejících letech hrát klíčovou roli v úspěchu firem. Kromě rozšiřování našich služeb se chceme také aktivně zapojit do výzkumu a vývoje v oblasti IT. Věříme, že investice do inovací je klíčová pro udržení konkurenceschopnosti a pro poskytování těch nejlepších služeb našim zákazníkům.

syscom

Naše budoucnost je úzce spjata s našimi zaměstnanci. Jsme si vědomi, že naši lidé jsou naším nejcennějším aktivem. Proto se snažíme vytvářet inspirativní a motivující pracovní prostředí, které podporuje jejich profesní růst a rozvoj. Věříme, že díky našemu úsilí a odhodlání se nám podaří dosáhnout našich cílů a stát se lídrem na trhu IT služeb v České republice.

Publikováno: 04. 07. 2024

Kategorie: podnikání

Autor: RadimSvadlenka

Tagy: syscom | název firmy