Úroková sazba – Poznejte všechny typy sazeb

Když se rozhodnete vzít si hypotéku nebo jiný úvěrový produkt, měli byste přihlížet k jedné velice důležité věci. A tou je bezpochyby úroková sazba neboli úrok. Procentuální vyjádření toho, o kolik bude navýšena vypůjčená peněžní suma. Tento údaj je pevně zakořeněn v nabídce jakékoliv banky a nebankovní společnosti. Nepostradatelná součást úvěrové smlouvy, z níž lze vycházet při výběru vhodné půjčky.

Úroková sazba a její označení

Když se zaměříte na úrokovou sazbu, setkáte se určitě s odlišnými typy úroků. Mnohé se od sebe liší svým označením neboli zkratkou. Tyto zkratky jsou výstižným vyjádřením například z pohledu období. S těmi nejpoužívanějšími Vás nyní seznámíme v následující tabulce.

ZkratkaObdobí
p.a.Roční sazba
p.s.Pololetní sazba
p.q.Čtvrtletní sazba
p.m.Měsíční sazba
p.d.Denní sazba
Označení úrokové sazby podle délky období.

Jednotlivé zkratky vychází z latinských názvů. Jen pro příklad uvedeme, že p.a. znamená per annum. Pokud si berete například úvěr na auto, budete s největší pravděpodobností vycházet přesně z takového úroku.

Roční procentuální sazba nákladů

Stěžejní informací při žádosti o půjčku by se u Vás měl stát nejenom klasický úrok, ale i ten prezentovaný pod zkratkou RPSN. Je to zkratka roční procentuální sazby nákladů. Tato úroková sazba je také uváděna v procentech. Od běžného úroku se liší v tom, že jsou v ní zahrnuty všechny přidružené poplatky a vše ostatní. Typickým příkladem je poplatek za vedení úvěrového účtu a mnohé jiné.

Jaká může být úroková sazba?

Ve výčtu úrokových sazeb pochopitelně nekončíme a budeme pokračovat. Seznámíme Vás ještě s několika ostatními, na které můžete narazit. Vedle nominální úrokové sazby je to například ta reálná, limitní nebo diskontní. Kapitolou samou o sobě je sazba lombardní a mezibankovní. Další dělení představuje kupříkladu to, zda je sazba fixována na určité časové období. Ta fixovaná se velice často používá u hypotéčních úvěrů. Opakem ní je variabilní úroková sazba, která se mění v podstatě každý den. Výchozí se pro ni stává hodnota PRIBOR a dění na trhu.

Publikováno: 01. 08. 2021

Kategorie: finance

Autor: RadimSvadlenka

Tagy: p.a. | p.d. | p.m. | p.q. | p.s | roční procentuální sazba nákladů | RPSN | úrok | úroková sazba | úroky