wikiflix

Wikiflix

Co je to WikiFlix a jak funguje?

Co je Wikiflix? Wikiflix je platforma, která vzdělává zábavnou formou. Kombinuje prvky Wikipedie a Netflixu, aby nabídla poutavé vzdělávací video kurzy. Na Wikiflix najdete kurzy na různá témata, od historie a vědy po umění a technologie. Videa jsou doplněna o interaktivní prvky a doplňující materiály, které vám pomohou...