časopis makovice

Časopis Makovice

Makovice prozkoumává zákoutí internetu.

Digitální archiv Makovice Digitální archiv Makovice zpřístupňuje sbírky Regionálního muzea v Litomyšli online. Zájemci v něm najdou digitalizované trojrozměrné modely předmětů lidové kultury a zemědělství, fotografie, pohlednice a dokumenty. Archiv je průběžně doplňován o nové materiály a nabízí možnost jejich...